تورهای اروپا

مدارک لازم جهت اخذ روادید فرانسه

 • عکس: 3 قطعه رنگی جدید 4.5*3.5 بدون روتوش با زمینه سفید، اسکن نشده و کاملاً از روبرو (گردی صورت کاملاً مشخص باشد)
 • شناسنامه: اصل و کپی تمام صفحات به همراه توضیحات به همراه ترجمه به زبان انگلیسی.
 • گذرنامه: اصل گذرنامه با شش ماه اعتبار از زمان پایان سفر، کپی صفحه اول و دو صفحه خالی جهت الصاق روادید.
 • روادیدهای معتبر: کپی تمام روادیدهای شنگن، انگلستان، ایالت متحده آمریکا و کانادا.
 • سوابق بیمه: اصل و کپی از سوابق بیمه تأمین اجتماعی ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی. (حداقل شش ماه اخیر)
 • سند مالکیت: اصل و کپی اسناد آپارتمان، باغ، ویلا، شرکت و …
 • حساب بانکی: اصل پرینت گردش سه ماه اخیر به زبان انگليسي و اصل گواهی تمکن مالی با حداقل مانده پانصد میلیون ریال برای هر نفر و به يورو، ممهور به مهر و امضاء بانک به زبان انگلیسی.
 • ضمانت بازگشت از سفر: یک فقره چک بانکی و یا ضمانت نامه بانکی به بابت ضمانت بازگشت برای هر نفر در زمان ثبت نام الزامی است که پس از بررسی مدارک، در صورت نیاز به ضمانت نامه های بیشتر، متعاقباً اعلام می‌شود. بدون دریافت ضمانت بازگشت از سفر هیچ اقدامی برای اخذ روادید صورت نمی گیرد.
 • مدارک شغلی: اصل و تصویر مدارک شغلی متقاضی به همراه ترجمه به زبان انگلیسی (بدون نیاز به تأیید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه)
 • کارکنان ادارات دولتی: اصل گواهی شغلی با ذکر سمت، سابقه کار، حقوق، مدت مرخصی، اصل و کپی آخرین حکم استخدامی.
 • کارکنان شرکت های خصوصی: گواهی شغلی با ذکر سمت، سابقه، حقوق، مدت مرخصی، رزومه و شرح سوابق فعالیت شرکت از بدو تأسیس، آگهی تأسیس و تغییرات، فیش حقوقی (تایپ شده روی سربرگ شرکت به زبان انگلیسی) و لیست بیمه کارکنان ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی.
 • مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ها: اصل و کپی روزنامه های رسمی از بدو تأسیس تا کنون، اساس نامه شرکت، رزومه و شرح سوابق فعالیت شرکت از بدو تأسیس، آگهی تأسیس و تغییرات (تایپ شده روی سربرگ شرکت به زبان انگلیسی یا فرانسه) و لیست بیمه کارکنان ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی.
 • دارندگان مغازه، کارگاه و آموزشگاه خصوصی: ترجمه و اصل جواز کسب، پروانه تأسیس، مجوز مربوطه و یا معرفی نامه از اتحادیه صنف.
 • صاحبان کارخانه و کارگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی: ترجمه و اصل پروانه بهره برداری، جواز تأسیس، آگهی ثبت و تغییرات، در صورت ثبت شرکت (روزنامه های رسمی و اساس نامه مربوطه)
 • بازرگانان: ترجمه انگلیسی و اصل کارت بازرگانی صادر شده توسط وزارت بازرگانی، در صورت ثبت شرکت خصوصی (روزنامه های رسمی از بدو تأسیس تا کنون، اساس نامه، رزومه و شرح سوابق فعالیت شرکت از بدو تأسیس، تایپ شده روی سربرگ شرکت، به زبان انگلیسی یا فرانسه) و لیست بیمه کارکنان ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی.
 • پزشکان: ترجمه انگلیسی، اصل و کپی کارت نظام پزشکی، پروانه مطب، گواهی اشتغال به کار برای پزشکان شاغل (با ذکر سمت، سابقه، حقوق و مدت مرخصی)
 • اساتید دانشگاه: اصل معرفی نامه از دانشگاه (با ذکر سمت، سابقه، حقوق و مدت مرخصی) به همراه سوابق بیمه تأمین اجتماعی.
 • وکلا: اصل و کپی کارت وکالت، دفترچه وکالت، گواهی شغلی برای وکلای شاغل در شرکت ها و ادارات.
 • کشاورزان و دامداران: ترجمه انگلیسی نامه از اتحادیه یا تعاونی کشاورزی و دامداری و اصل اسناد و مدارک زمین و یا محل فعالیت و کپی آنها.
 • بازنشستگان: ترجمه انگلیسی و اصل کارت بازنشستگی، حکم بازنشستگی، دفترچه تأمین اجتماعی، فیش حقوق مستمری (دفترچه حساب یا پرینت حساب مربوط به آخرین حقوق)
 • دانشجویان: ترجمه انگلیسی و اصل گواهی تحصیلی، کارت دانشجویی به همراه مدارک شغلی و مالی والدین یا همسر.
 • دانش آموزان: ترجمه انگلیسی و اصل مدارک گواهی تحصیلی به همراه مدارک شغلی و مالی والدین.
 • رضایت نامه والدین (برای فرزندان کمتر از 18 سال): در صورتی که بدون پدر (همراه با مادر) یا تنها سفر می کنند. (ترجمه انگليسي رسمی با تأیید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه)
 • تمامي مدارک تا زمان بازگشت از سفر نزد شرکت دنياي سريع باقی می ماند.